Hialitowy czeski wazon pochodzący z końca XIX wieku.

(ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

Zdjęcie przed interwencją...

hialit przed

I po interwencji...

hialit po