Czeski kielich z dekoracją marmurkową pochodzący z ok. 1830 roku

(ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

Zdjęcie przed interwencją...

kielich przed

Po interwencji...

kielich po